Състав

 
Началник 
подполковник Димитър Радов
служебен телефон: централа: 062 / 61 88 22
вътрешен: 62 250
 
Помощник - началник
майор Георги Христов
служебен телефон: централа: 062 / 61 88 22
вътрешен: 62 250
 
Администратор-организатор
старши лейтенант Никол Камарашева
служебен телефон: централа: 062 / 61 88 22
вътрешен: 62 251
 
Главен специалист
цивилен служител Хрисимир Христов
служебен телефон: централа: 062 / 61 88 22
вътрешен: 62 251