Графици за провеждане на присъствени занятия и изпити за ЛЕТНИЯ семестър на учебната 2018/2019 година

Дистанционна форма на обучение
 
ОКС  "БАКАЛАВЪР"
ОКС  "МАГИСТЪР"