Графици за провеждане на присъствени занятия и изпити за ЗИМНИЯ семестър на учебната 2020/2021 година

Дистанционна форма на обучение
 
ОКС  "БАКАЛАВЪР"
ОКС  "МАГИСТЪР"