Квалификационни курсове

 

Планирани квалификационни курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификация на военнослужещи и цивилни служители през 2016 година, дистанционна форма на обучение, в НВУ "Васил Левски":

Планирани квалификационни курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификация на военнослужещи и цивилни служители през 2017 година, дистанционна форма на обучение, в НВУ "Васил Левски":