Графици за провеждане на присъствени занятия и изпити за ЗИМНИЯ семестър на учебната 2017/2018 година

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър", специалност "Стопанска логистика"