График за провеждане на изпити за ТРЕТИ семестър по специалност "Стопанска логистика" (факултет "Общовойскови")

ГРАФИК за провеждане на семестриални изпити за I I I семестър по специалност "Стопанска логистика" през учебната 2014/2015 година.

График за провеждане на изпити за ТРЕТИ семестър по специалност "Административна и инфромационна сигурност" (факултет "Артилерия, ПВО и КИС")

График за провеждане на семестриални изпити за III семестър по специалност "Административна и информационна сигурност"

График за провеждане на защити на дипломни работи за ТРЕТИ семестър по специалност "Авиационна техника и технологии" (факултет "Авиационен")

График за провеждане на защити на дипломни работи за III семестър (ATT - факултет "Авиационен")