График за провеждане на изпити за ВТОРИ семестър (ATT - факултет "Авиационен")

График за провеждане на семестриални изпити за II семестър по специалност "Авиационна техника и технологии"

График за провеждане на изпити за ВТОРИ семестър (АИС - факултет "Артилерия, ПВО и КИС")

График за провеждане на семестриални изпити за II семестър по специалност "Административна и информационна сигурност"